LV  

Darba aizsardzības sistēmas saturs

Saskaņā ar Darba aizsardzības likuma noteikto, darba aizsardzības sistēmu un darba aizsardzības pasākumus ir nepieciešams veikt ikvienam, kas nodarbina vismaz vienu darbinieku. Tā tad, darba aizsardzības pasākumi ir jāveic visiem uzņēmumiem, iestādēm, pat arī sabiedriskajām organizācijām. Neapšaubāms ir fakts, ka darba aizsardzības pasākumi ir jāveic atkarīgi no uzņēmuma (iestādes) darbības veida. Diemžēl vel joprojām, darba aizsardzības nepieciešamību sabiedrība un darba devēji vērtē, ka nepieciešamu tikai ražotnēm, būvkomersantiem un citiem bīstamiem objektiem. Šīs stereotips ir nepareizs.
Ar šo vēlamies izskaidrot, ka darba aizsardzības pasākumus ir jāveic visiem, vai uzņēmējs ir mazs vai liels. Saskaņā ar Darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām, darba devējam ir dažās iespējas, ka organizēt darba aizsardzības jautājumu sakārtošanu savā uzņēmumā/iestādē:

  1. Darba devējs apgūstot darba aizsardzības speciālista apmācības kursu 60 stundu apjomā (piem. Mācību centrā „SPECIĀLISTS”) var pats veikt šos pasākumus, ja uzņēmumā/iestādē tiek nodarbināti ne vairāk kā 10 darbinieki;

vai

  1. Darba devējs norīko sava uzņēmuma/iestādes darbinieku, kurš ir apguvis darba aizsardzības speciālista apmācības kursu 60 stundu apjomā (piem. Mācību centrā „SPECIĀLISTS”);

vai

  1. Noslēdz līgumu ar kompetento institūciju (piem. Darba aizsardzības administrāciju) par darba aizsardzības ārpakalpojuma sniegšanu, līdzīgi, ka līgums par grāmatvedības pakalpojumiem.

Izvēloties 3.variantu, darba devējs iegūst profesionālu, savlaicīgu un kvalitatīvu pakalpojumu darba aizsardzības jomā. Darba devējam veiks visus nepieciešamus pakalpojumus, izstrādās nepieciešamus dokumentus un aizstāves tiesības un intereses uzraudzības iestādēs!

Uzticot darba aizsardzības pasākumu veikšanu Darba aizsardzības administrācijai, Jums nodrošinās profesionālu, kvalitatīvu un arī izdevīgu pakalpojuma sniegšanu!

Ārpakalpojums ir krietni lētāks par sodiem par darba aizsardzības pārkāpumiem!

Aizpildiet tiešsaistes pieteikuma anketu un 1-3 dienu laikā saņemiet atbilstošu Jūsu uzņēmumam/iestādei piedāvājumu par darba aizsardzības pakalpojumiem!

Tiešsaites pieteikuma anketa

Sakārtot darba aizsardzību - lētāk nekā maksāt sodus!

Vidējais sods par darba aizsardzības vai ugunsdrošības prasību pārkāpšanu ir 600 - 700 EUR, uzliktais sods neatbrīvo no noteikumu prasību ievērošanas.

Vidēja maksa par uzņēmuma apkalpošanu darba aizsardzībā ir 50,00 EUR mēnesī, ( 500,00 - 600,00EUR gadā), vidējais sods ir 600 - 700 EUR. Ja uzņēmums maksā sodu 600,00 – 700,00 EUR + par dokumentu sakārtošana = 1200,00 EUR, kas ir 100,00 EUR mēnesī 

Morāle - laicīgi sakārtot darba aizsardzības jautājumus, ir vismaz divas reizes izdevīgāk (lētāk) nekā maksāt sodu !