Par darba aizsardzību un ne tikai ...

  • Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 749 "Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos" (turpmāk – noteikumi), darba devējs nodrošina nodarbināto apmācību darba aizsardzības jautājumos, izvēloties tādu apmācības veidu, kas atbilst nodarbinātā profesionālajai sagatavotībai, ņemot vērā nodarbinātā izglītību, iepriekšējo apmācību, darba pieredzi un spējas, kā arī uzņēmuma specifiku.