Par Darba aizsardzību un ne tikai ...

Eiropas Savienības darba inspekcijas uzsāk pārbaudes balsta un kustību sistēmas slimību profilaksei

Vecāko darba inspektoru komiteja (turpmāk – VDIK) sadarbībā ar Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru (turpmāk – EU-OSHA) visās Eiropas Savienības dalībvalstīs organizē kampaņu par balsta un kustību aparāta slimību profilaksi. 
Kampaņas mērķi ir šādi:
•    veicināt ar balsta un kustību aparāta slimību (BKAS) profilaksi saistītus darba aizsardzības un riska pārvaldības pasākumus;
•    paplašināt Eiropas darba inspektoru zināšanas par jautājumiem, kas saistīti ar balsta un kustību aparāta slimību attīstību, un par veidiem, kā mazināt ar BKAS saistītos riska faktorus uzņēmumos;
•    sekmēt vienlīdzīgus apstākļus BKAS jomā, lai darba ņēmējiem ES būtu vienāds darba aizsardzības līmenis un lai uzņēmumiem būtu vienādi konkurences apstākļi;
•    sadarboties ar EU-OSHA un tās valstu kontaktpunktiem, izmantojot to informatīvos materiālus un tos izplatot.

Kampaņas mērķa nozares ir: veselības aprūpe un sociālā aprūpe; būvniecība; kurjeru darbība; pārtikas produktu ražošana; dzērienu ražošana; frizieru un bārddziņu pakalpojumi. Katras ES dalībvalsts Darba inspekcija veiks pārbaudes savās izvēlētajās nozarēs no šī gada marta līdz pat jūnija beigām.
    Latvijā pārbaudes tiks veiktas pārtikas produktu un dzērienu ražošanas nozarēs (C 10 un C 11), un kurjeru darbības nozarē (H 53) no 2022.gada 11.aprīļa līdz 29.jūnijam. Kopumā tiek plānots apsekot 100 uzņēmumus.
Šīs kampaņas laikā inspektori pievērsīs pastiprinātu uzmanību balsta un kustību aparāta slimību profilaksei. Tas nozīmē, ka pārbaudes laikā tiks apsekotas nodarbināto darba vietas, pievēršot uzmanību tieši ergonomiskajiem riska faktoriem, piemēram, atkārtotas, vienveidīgas kustības, neērtas darba pozas, smagumu celšana, pārvietošana, kā arī tam, vai nodarbinātie ir atbilstoši apmācīti, kā strādāt droši un nekaitēt savai veselībai.

 

Informācija pieejama:

Drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņas

Darba aizsardzības prasības pārtikas ražošanas nozarē

Atgādne par drošu smagumu pārvietošanu

Atgādne pārtikas un dzērienu ražošanā nodarbinātajiem

Par smagumu celšanu un pārvietošanu

Darba aizsardzības prakses standarts Pārtikas ražošanas nozarei

Darba aizsardzības prasības pastniekiem un kurjeriem

Darba aizsardzības prasības noliktavu darbiniekiem

 

Avots: https://www.vdi.gov.lv/lv/jaunums/eiropas-savienibas-darba-inspekcijas-uzsak-parbaudes-balsta-un-kustibu-sistemas-slimibu-profilaksei