Par Darba aizsardzību un ne tikai ...

PTAC aicina patērētājus novērst tvana gāzes noplūdes no apkures iekārtām un izvēlēties drošus tvana gāzes detektorus

Ziemas periodā mājokļos, kuros uzstādītas autonomās apkures iekārtas, ir risks tvana gāzes noplūdei, īpaši, kad cilvēki kurina nepārbaudītus gāzes katlus, kamīnus un krāsnis. Tāpēc īpaši svarīgi ir veikt regulāras apkures sistēmas pārbaudes, labošanu uzticot sertificētiem meistariem. Viens no efektīvākajiem līdzekļiem, kā pasargāt savus mājiniekus no saindēšanās ar tvana gāzi, ir uzstādīt tvana gāzes detektorus, tomēr, kā rāda tirgus uzraudzības rezultāti, daudzi pieejamie detektori ir neatbilstoši. PTAC 2015. gadā ir veicis 7 tvana gāzes detektoru testēšanu, no kuriem 5 izrādījās neatbilstoši.

   Tvana gāze ir bezkrāsaina, bez garšas, smaržas, degoša, ļoti indīga un toksiska gāze un cilvēkiem tā ir ārkārtīgi bīstama, jo iedarbojas uz centrālo nervu sistēmu, acīm, elpceļiem, sirdi un asinsvadiem, bet ļoti augsta tvana gāzes koncentrācija var izraisīt cilvēka nāvi dažu minūšu laikā. Šī iemesla dēļ ir nepieciešams pasargāt sevi un savus tuvākos pret šādiem neparedzētiem, nāvējošiem gadījumiem: svarīgi nekavējoties apzināties tvana gāzes izplatīšanos un ātri informēt par to cilvēkus. Risinājums ir tvana gāzes detektors.

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (Aslimnīca) Toksikoloģijas un sepses klīnikā pacienti, kuri ir saindējušies ar tvana gāzi, nonāk regulāri (vidēji 60-70 gada laikā). Tāpat Latvijā kopumā visvairāk mirušie akūtas saindēšanās dēļ ir tieši no tvana gāzes un gadā tie ir aptuveni 150 cilvēki, informēja Aslimnīca toksikologs Roberts Stašinskis.

Neatliekamās medicīnas palīdzības dienestā (NMP) 2015. gadā bijuši 210 izsaukumi, izbraucot palīgā cilvēkiem, kuri saindējušies ar tvana gāzi (tajā skaitā ugunsgrēku gadījumi), situācijas, kad mājās pāragri aizvērts krāsns aizbīdnis, kā arī saelpojoties pirtīs tvana gāzi, informēja NMP komunikāciju daļas vadītāja Ilze Bukša.

PTAC aicina, izbūvējot autonomās apkures ierārtas, ievērot iekārtu noteiktos izbūves noteikumus, bet ekspluatējot tās, ievērtot apkures iekārtu ekspluatācijas noteikumus, kā arī aprīkot telpas ar tvana gāzes detektoriem.

Attiecībā uz tvana gāzes detektoriem ,  2015.gadā PTAC veica 7 pārbaudes, kuru laikā izņemti 7 tvana gāzes detektoru modeļi (pavisam 21 preces vienības) un nodoti testēšanai laboratorijā, lai pārbaudītu iekārtu darbību pie noteiktām tvana gāzes koncentrācijām. Drošuma prasībām neatbilst 5 tvana gāzes detektoru modeļi, no kuriem 2 nereaģē uz noteiktiem tvana gāzes koncentrācijas līmeņiem un 3 iekārtas signalizē pirms standartā noteiktā laika. Tas nozīmē, ka lietojot šādas iekārtas, tās pāragri signalizēs, bet pie atkārtotiem signāliem patērētāji var kļūt nevērīgi.

ES kopprojekta ekspertīžu rezultāti liecina, ka nedrošākās preces ir tās, kuras nav novērtētas saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, tāpēc patērētājiem ir būtiski izvēlēties atbilstoša ierīces.

Izvēloties tvana gāzes detektorus, PTAC aicina ievērot šādus padomus:

detektori ir identificējami – jābūt to norādītam modelim, preces ražotājam, ražošanas datumam, identifikācijas elementam (piemēram, artikuls vai EAN kods utt.), jābūt marķētam ar CE zīmi;

uz iekārtām jābūt atsaucei uz standartu NE 50291-1 “Elektroaparāti oglekļa oksīda noteikšanai dzīvojamās telpās. 1 daļa: “Testēšanas metodes un veiktspējas prasības”;

jābūt pievienotai lietošanas instrukcijai valsts valodā ar norādījumiem:

- par izvietošanu un uzstādīšanu;

- trauksmes signāliem;

- iekārtas darbības indikatoriem;

- paredzamo iekārtas kalpošanas (darbības) laiku.

PTAC arī šogad turpinās tvana gāzes detektoru tirgus uzraudzību.

Papildu informācija:

Sanita Gertmane

Patērētāju informēšanas un komunikāciju daļa

[email protected]

67388622, 26544528