Par Darba aizsardzību un ne tikai ...

Vai mājas nepieciešams ugunsdzēsības aparāts ?

TIKAI 29% LATVIJAS IEDZĪVOTĀJU MĀJOKLĪ IR UGUNSDZĒŠAMAIS APARĀTS !!!


Pēc If Apdrošināšana veiktas aptaujas 69% Latvijas iedzīvotāju atzina, ka viņu mājoklī nav nekādu palīglīdzekļu uguns nodzēšanai, ja mājoklī kas aizdegtos. Nekādu palīglīdzekļu uguns nodzēšanai nav 81% dzīvokļu un 40% privātmāju, kā arī rindu un dvīņu māju.

Šobrīd aktuāls ir jautājums par dūmu detektoru uzstādīšanu mājokļos ka arī  no 2020. gada 1. janvāra spēkā stājas arī cita prasība - visās privātmājās jānodrošina ugunsdzēšamais aparāts. Aptaujā noskaidrots, ka Ugunsdrošības noteikumu obligāto prasību ir izpildījuši 59% privātmāju īpašnieki, un viņu mājā ir vismaz viens ugunsdzēšamais aparāts, bet. ugunsdzēšamais aprāts šobrīd ir tikai 17% dzīvokļu !


Nepieciešams katrā mājas stāvā un lietošanas kārtībā


Pa vienam ugunsdzēšamajam aparātam ir ieteicams turēt katrā privātmājas stāvā. Aptauja parādīja, ka divi vai vairāki ugunsdzēšamie aprāti šobrīd ir tikai 17% māju. Ugunsdzēšanas aparāts jānovieto brīvi pieejamā un labi redzamā vietā, piemēram, virtuves vai guļamistabas tuvumā.

Tas, ja mājoklī jau ir ugunsdzēšamais aparāts, diemžēl nenozīmē, ka tas ir lietošanas kārtībā. Svarīgi vismaz reizi gadā veikt ugunsdzēšamā aparāta vizuālo apskati, pārbaudot, vai aparātam nav korozijas, ir atbilstošs spiediens un gumijas caurulē nav defektu. Aparāta tehniskā apkope jāveic ne retāk kā reizi piecos gados, atbilstoši ražotāju prasībām.

Ugunsgrēki – vienlīdz bieži gan privātmājās, gan dzīvokļos.


Iespēja novērst lielāku nelaimi

Ugunsdzēšamais aparāts ļaus pašiem nodzēst uguni, ja aizdegšanās ir sākuma stadijā. Ja aizdegšanās ir neliela, piemēram, sāk degt Adventes vainags, ātra reakcija ļaus pasargāt mājokli no lielākiem postījumiem.

“If Apdrošināšanas pieredzē bijuši vairāki gadījumi, kad iedzīvotāji paši ir veiksmīgi novērsuši lielāka ugunsgrēka sākšanos. Šādā situācijā mājokļa apdrošināšana atlīdzinās ne tikai radušos iedzīves un dzīvokļa bojājumus, bet arī ugunsdzēšamā aparāta atkārtotu iegādi vai uzpildi. Vienmēr svarīgi izvērtēt aizdegšanās lielumu un telpu piedūmojuma līmeni. Ja telpas ir piedūmotas un pastāv briesmas veselībai un dzīvībai, pašiem mēģināt dzēst noteikti nevajag, tad iespējami ātri jāpamet telpas un jāizsauc ugunsdzēsēji,” uzsver If Apdrošināšanas Privātpersonu īpašuma produkta vadītājs Endijs Melecis.  

Ugunsdzēšamie aparāti nav vienīgie rīki, ko cilvēki ir gatavi izmantot, ja mājoklī aizdegtos kāds priekšmets. 3% no Latvijas iedzīvotājiem mājās ir arī uguns pārklājs, ko var izmantot, dzēšot aizdegušos priekšmetus virtuvē, piemēram, pannu, sadzīves tehniku, kā arī, ja aizdedzies cilvēka apģērbs. Igaunijā uguns pārklājs ir 15% mājsaimniecību.Kāds aparāts ir nepieciešams ?!?

Atbilstoši Ugunsdzēsības noteikumiem, privatmājā janodrošina vismaz 1 (viens) ugunsdzēsības aparāts ar dzēstspēju 21 A 113 B,  kas parasti atbilst pulvera 4 kg. aparātam, bet speciālisti iesaka izvēlēties 6 kg. pulvera aparātus ar dzēstspējas klasi 43A, kas ir visisplatītākais aparātsLatvijas tirgū. Izvēloties  ugunsdzēsības aparātu pieversiet uzmanību infromācijai uz aparāta infromātīvas uzlīmes, par tehniskās apkopes biežumu, jo lielāka daļa ražotāju iesaka veikt aparāta tehnisko akopi 1xgadā, kas ir aptuveni 5,00-10,00 EUR 1xgadā, bet ir ražotāji kuri norādā ka tehniskā apkope veicama 1 x 5 gados (12,00 - 15,00 EUR 1x5gados) kā piemērām ANAFGROUP Itālija 6 kg. aparāts, attiecīgi izdevīgāk iegādāties aparātu kuram tehnisko apkopi javeic retāk. Protams jārēķinās ka pēc pulvera aparāta lietošanas bus javeic generāla tīrīšana,  bet tomēr tas noteikti glābs Jūsu īpašumu un Jūsu dzīvību.
Materiāla avots: https://www.if.lv/par-if/medijiem/2019/tikai-29-latvijas-iedzivotaju-majokli-ir-ugunsdzesamais-aparats

Materiāla avots: https://specialists.lv 

Materiāla avots: https://darbadrosiba.lv