Ugunsdrošības speciālista kursi

(apmācība) dalās divos veidos *

160 stundu kursi 
150,00

160 stundu Ugunsdrošības kursi ir paredzēti iestāžu, organizāciju vadītājim un/vai darbiniekiem, kuri komercsabiedrībā, sabiedriskajās organizācijās, valsts vai pašvaldību dibinātās iestādēs risina ar ugunsdrošību saistītos jautājumus un "objektā"  parasti vienlaikus uzturās vairāk nekā 50 personas (gan darbinieki, gan apmeklētāji). 

Pēc sekmīgas programmas apguves tiek izsniegta apliecība par profesionālās pilnveides izglītību, kas dod iespēju veikt ugunsdrošības speciālista pienākumus visos uzņēmumos un iestādēs.


 

20 stundu kursi 

60,50

20 stundu Ugunsdrošības kursi ir paredzēti iestāžu, organizāciju vadītājim un/vai darbiniekiem, kuri komercsabiedrībā, sabiedriskajās organizācijās, valsts vai pašvaldību dibinātās iestādēs risina ar ugunsdrošību saistītos jautājumus un "objektā" parasti vienlaikus uzturās līdz  50 personām (gan darbinieki, gan apmeklētāji). 


Pēc sekmīgas programmas apguves tiek izsniegta apliecība, kas dod iespēju veikt ugunsdrošības speciālista pienākumus objektos, kuros var atrasties līdz 50 personam vai objektos ar sprādzienbīstamu vidi.*  Mācību programma izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” pēc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izstrādāta parauga un ir apstiprinātā VUGD un IKVD.


IR JAUTĀJUMI PAR PAKALPOJUMIEM? UZDOT TOS KONTAKTU FORMĀ !