DARBA AIZSARDZĪBA UN DROŠĪBA

Visas nepieciešamās darba aizsardzības dokumentācijas izstrādāšana

Šis pakalpojums ir aktuāls tiem uzņēmumiem, iestādēm un organizācijām, kuros ir apmācīts darba aizsardzības speciālists, bet trūkst laika, pieredzes vai zināšanu nepieciešamo dokumentu izstrādē un pasākumu veikšanā.

 

Pēc dokumentu izstrādāšanas un nodošanas pasūtītājam, pasūtītāja darba aizsardzības speciālists uztur kārtībā dokumentus un veic pasākumus, balstoties uz profesionāli izstrādātiem dokumentiem

 

Pakalpojumā ietilpst:

darba aizsardzības politikas izstrādāšana;

darba aizsardzības sistēmas izveidošana;

nepieciešamo rīkojumu izstrādāšana;

darba vides iekšējās uzraudzības plāna izstrādāšana;

darba vides risku novērtēšana;

atbilstības darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām, noteikšana;

kontrolmērījumu veikšana;

darba aizsardzības pasākumu plāna izstrādāšana;

darba aizsardzības ievadinstrukcijas izstrādāšana;

darba aizsardzības instrukciju darbu veidiem vai profesijām izstrādāšana;

nepieciešamo sarakstu izstrādāšana;

darba aizsardzības žurnālu ieviešana;

darbinieku darba aizsardzības ievadapmācības veikšana ( 1 x reizi);

darbinieku darba aizsardzības instruktāžas darba vietās (ne retāk 1 x reizi);

obligāto veselības pārbaužu karšu sagatavošana;

ugunsdrošības dokumentācijas izstrādāšana: (instrukcija, darbinieku instruktāža( 1 x reizi));

pasūtītāja konsultēšana par darba aizsardzības un ugunsdrošības jautājumiem ( 1 x reizi); 

 

Lai noteiktu pakalpojuma izmaksas lūgums aizpildīt cenu pieprasījuma formu.

GADĪJUMĀ JA  VAJADZĪBAS PĒC INDIVIDUĀLAS PIEEJAS NAV, MUMS IR ČETRI STANDARTA PIEDĀVĀJUMI AR GARANTĒTĀM IZMAKSĀM !

Iepazinies ar piedavājuma varinatiem un izlemj kurš tev ie piemerotāks, atceries, ka šie ir standarta varianti, gadījumā ja vēlies personīgo speciālistu un individuālo pieeju, aizpildit pieteikuma anketu.

IR JAUTĀJUMI PAR PAKALPOJUMIEM? UZDOT TOS KONTAKTU FORMĀ !​​​​​​​